SLUŽBY

Naša spoločnosť poskytuje komplexné zasielateľské služby

 • vnútroštátnu cestnú nákladnú prepravu
 • medzinárodnú cestnú nákladnú prepravu
 • zasielatelstvo - obstarávanie prepráv nevyžadujúcich celé vozidlo, formou dokládky (systém čiastočných preprav využíva princíp optimálneho vyťaženia ložnej plochy vozidla. Zákazník takplatí len za prepravu svojej zásielky)
 • zberná služba
 • riešenie logistiky z výroby až ku konečnému spotrebiteľovi
 • ťažká, nadrozmernú a špeciálna preprava
 • preprava ADR zásielok
 • prepravné poistenie
 • vykládku a nakládku tovaru
 • zastihnuteľnosť nášho tímu aj mimo pracovných hodín
 • informovanie o cenách do 20-tich minút od cenového dopytu
 • odborné poradenstvo

Našou prioritou je včasné a bezpečné doručenie zásielok, snaha eliminovať a zmierňovať problémy súvisiace s medzinárodnou dopravou. Ponúkame komplexné zasielateľské služby. Preferujeme trvalú spolupráci s klientmi i dopravcami a pravidelne aktualizujeme databázu poistenia našich zmluvných dopravcov.